Ванреднo школовање

   Техноарт поред редовног школовања има и ванредно школовање, а у оквиру ванредног школовања код нас се обавља:

 • доквалификација
 • преквалификација
 • специјалистичко образовање  (V степен )

   Образовни профили:

III степен:

 • металостругар
 • металоглодач
 • бравар
 • алатничар
 • прецизни механичар
 • машинбравар

IV  степен:

 • машински техничар за компјутерско конструисање
 • техничар за компјутерско управљање

V степен:

 • металостругар - специјалиста
 • металоглодач- специјалиста
 • бравар- специјалиста
 • прецизни механичар- специјалиста
 • механичар алатних машина – специјалиста

   Упис на ванредно школовање се обавља у периоду од 15 августа до 15 септембра сваке године, а документа која су потребна за упис су:

1.    оригинал сведочанство  и диплома о претходној школској спреми
2.    извод из матичне књиге рођених
3.    лекарско уверење
4.    потврда о радном стажу у трајању од најмање 2 године у струци (важи само за V степен)

У току године ванредни ученици имају 5 испитних рокова:

 • новембар
 • фебруар
 • март
 • јун
 • август
 • По једном испитном року може се полагати максимално 5 испита.
 • Цене школарина и испита прописује Министарство Просвете републике Србије


За све додатне информације, пријаве испита и упис обратити се Снежани Бијелић, канцеларија бр.6, тел: 011/2415-556

Loading...
Loading...