Упис у Техноарт

   ''Техноарт Београд'' школа за машинство и уметничке занате је државна школа и која је настала на традицијама некадашње Машинске школе ''Београд'' (основане 1962. године), а јединствена је образовна установа у Србији, која својим радом обухвата – технику и уметност. Техноарт има два подручја рада: машинство и култура, уметност и јавно информисање са следећим образовним профилима:

       Подручје рада машинство:

- Машински техничар за компјутерско конструисање (уписна квота 90 ученика)
- Tехничар за компјутерско управљање (уписна квота 90 ученика)
- Механичар грејне и расхладне технике (уписна квота 30 ученика)

Подручје рада култура, уметност и јавно информисање:

- Јувелир уметничких предмета (уписна квота 14 ученика)
- Фирмописaц – калиграф (уписна квота 14 ученика)
- Конзерватор културних добара (уписна квота 14 ученика)
- Стилски кројач (уписна квота 7 ученика)
- Грнчар (уписна квота 7 ученика)
- Гравер уметничких предмета (уписна квота 7 ученика)

   Детаље за упис машинских образовних профила прочитајте овде.

 *Напомена: овај текст је само информативног карактера. Услове, термине и остале релевантне информације које се тичу уписа за сваку школску годину објављује Министарство просвете у Kонкурсу за упис ученика у Средње школе, издавач Просветни преглед.

Loading...
Loading...