Уметнички образовни профили

   Подручје рада култура, уметност и јавно информисање (266 ученика у 12 четворогодишњих одељења):

- Јувелир уметничких предмета (уписна квота 14 ученика)
- Фирмописaц – калиграф (уписна квота 14 ученика)
- Конзерватор културних добара (уписна квота 14 ученика)
- Стилски кројач (уписна квота 7 ученика)
- Грнчар (уписна квота 7 ученика)
- Гравер уметничких предмета (уписна квота 7 ученика)

*Напомена: овај текст је само информативног карактера. Уписне квоте, услове, термине и остале релевантне информације које се тичу уписа за сваку школску годину објављује Министарство просвете у Kонкурсу за упис ученика у први разред средње школе.

Loading...
Loading...