Техничар за
компјутерско управљање   Добродошли на презентацију смера.


   Овде ћете пронаћи све информације у вези са смером машински техничар за компјутерско управљање, а уколико нисмо написали нешто слободно нас контактирајте.

   Ове стране су доказ да машинство не мора да буде досадно.

Техничар за компјутерско управљање

   Ученици се оспособљавају да раде у програмима WORD, EXCEL, AutoCAD, Catia, SimCAM и да програмирају у програмским језицима Basic и APT.
    Настава је организована по систему 1 ученик – 1 рачунар.
    Суштина је прављење програма за компјутерски и нумерички управљане машине.

Напомена: Текст је информативног карактера, план и програм се стално мењају, за тачне информације погледајте сајт Министарства просвете

Tехничар за компјутерско управљање
I разред
II разред
III разред
IV разред
Општеобразовни предмети
Т
В
блок
Т
В
блок
Т
В
блок
Т
В
блок
Српски језик и књижевност
3
/
/
3
/
/
3
/
/
3
/
/
Страни језик
2
/
/
2
/
/
2
/
/
2
/
/
Социологија
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
Филозофија
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
/
/
Историја
2
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Музичка уметност
/
/
/
/
/
30
/
/
/
/
/
/
Ликовна култура
/
/
30
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Физичко васпитање
2
/
/
2
/
/
2
/
/
2
/
/
Математика
4
/
/
4
/
/
4
/
/
4
/
/
Рачунарство и информатика
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Географија
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Физика
2
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Хемија
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Екологија и заштита животне средине
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Устав и права грађана
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
Грађанско васпитање/верска настава
1
/
/
1
/
/
1
/
/
1
/
/
Стручни предмети                        
Машински материјали
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Техничко цртање
/
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Механика
2
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Електротехника и електроника
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Компјутерска графика
/
/
/
/
3
/
/
/
/
/
/
/
Машински елементи
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Технологија обраде
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Технолошки поступци са контролом
/
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
Хидраулика и пнеуматика
/
/
/
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Моделирање машинских елемената и конструкција
/
/
/
/
/
/
/
3
/
/
/
/
Технологија за компјутерски управљане машине
/
/
/
/
/
/
2
2
/
/
/
/
Програмирање за компјутерски управљане машине
/
/
/
/
/
/
2
/
/
3
4
/
Аутоматизација производње и флексибилни производни системи
/
/
/
/
/
/
2
/
/
2
/
/
Организација рада
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
/
/
Пројектовање технолошких система
/
/
/
/
/
/
/
7
/
/
7
60
Практична настава
/
3
/
/
4
/
/
/
/
/
/
/

Секција за моделирање и техничко цртање

   У школи Техноарт Београд се сваке школске године организује и изводи настава секције за моделирање и техничко цртање. Ова секција је намењена оним ученицима који желе да прошире своја знања из техничког цртања и моделирања. Друга улога ове секције је припрема најбољих ученика за такмичења.

  Секција је подељена на два дела, у једном су ученици нижих (првог и другог) разреда који раде задатке из техничког цртања, а у другом делу секције су ученици виших (другог, трећег и четвртог) разреда и они раде задатке из моделирања.

   Секција се најчешће изводи радним данима и тада су ученици који похађају ову секцију ослобођени наставе. Настава се изводи у савремено опремљеној рачунарској учионици 31.

 

   Неке од радова можете видети у нашој видео галерији.

 

Референце

   Наша најбоља референца су наши ученици!

   Велики број ученика наше школе уписује и завршава факултете, и то како државне тако и приватне. И то не само код нас, него и у иностранству. Ако сте мислили да наши ученици уписују само машински факултет варате се. Наши ученици уписују и остале техничке факултете као што су електротехнички, факултет организационих наука, саобраћајни итд.  

   Немојте се изненадити ако Вам неко на факултету приђе и каже да је био ученик наше школе, а сад Вам је асистент или професор!

   Обавезно погледајте нашу видео галерију.

 

Секције

   Школа Техноарт има доста секција за стручно усавршавање и рекреацију. То су:

  1. Фотосекција
  2. Драмска секција
  3. Лингвистичка секција
  4. Литерарна секција
  5. Рецитаторска секција
  6. Одбојкашка секција
  7. Кошаркашка секција
  8. Фудбалска секција
  9. Рукометна секција
  10. Стонотенисерка секција
  11. Џудо секција
  12. Секција Црвеног крста
  13. Хорска секција

   Уколико сте заинтересовани за неку од поменутих секција обратите се разредним старешинама или преметним наставницима.

Loading...
Loading...
Loading...