Машински образовни профили

   Подручје рада машинство (180 ученика, 5 четворогодишњих и 1 трогодишње одељење):

- Машински техничар за компјутерско конструисање (уписна квота 60 ученика)
- Tехничар за компјутерско управљање (уписна квота 90 ученика)
- Механичар грејне и расхладне технике (уписна квота 30 ученика)


   *Напомена: Уписне квоте које смо овде написали су оквирне и мењају се из године у годину. Министарство просвете сваке године одређује уписне квоте за текућу школску годину. Више о томе прочитајте овде.

Loading...
Loading...