Структура запослених

Директор: Младеновић Ненад тел.: 011/2415-322
Помоћник директора: Кесић Мирјана и Кричка Мирјана
тел.: 011/2415-322
Организатор практичне наставе: Јовановић Александар
Педагог: Веселиновић Наташа  тел.: 011/2415-556 локал 3
Психолог: Вукашиновић Ирена тел.: 011/2415-556 локал 3
Библиотекар: Тошић-Ранковић Бојана  
Администратор мреже: Јовановић Александар  
Секретар: Белић Јована тел.: 011/2415-556 локал 1
Административни радник: Ракић Јадранка

тел.: 011/2415-556 локал 1

Шеф рачуноводства: Тодоровић Ирена
тел.: 011/2415-556 локал 4
Благајник: Лисковић Марина тел.: 011/2415-556 локал 4
Референт за ванредне ученике: Бјелић Снежана тел.: 011/2415-556 локал 5
Зборница тел.: 011/2416-565 локал 2

 

Стручно веће компјутерске графике и моделирања

Грујовић Душко (председник)
Анђелковић Милица
Гогић Милован
Грујовић Душко
Животић Дејан
Јанковић Кристина
Јовановић Александар
Карапанџић Дејан
Корићанац Биљана
Кесић Мирјана
Малишић Снежана
Марић Бобан
Марковић Маријана
Мићић Јелена
Нина Жељко
Павлица Саша
Радовановић Станко
Радосављевић Саша
Ражнатовић Драгица
Савић Верица
Савић Вања
Симић Александар
Суботић Горан
Срдановић Горан
Стефановић Милош
Чеперковић Ратка

Стручно веће машинске групе предмета

Савић Горан (председник)
Антић Весна
Грујић Милорад
Ђуровић Милан
Павловић Зоран
Савић Горан

Стручно веће професора српског језика и књижевности и страних језика

Милошевић-Ђорђевић Гордана (председник)
Анђелић Наталија
Грковић Љиљана
Додер Јасна
Драгићевић Наташа
Јовановић Марина
Јевтић Ивана
Милошевић-Ђорђевић Гордана
Петровић Оливера
Покрајац Сара
Симеуновић Марина
Штрбац Мирјана

Стручно веће друштвене групе предмета

Џудовић Тијана (председник)
Бреберина Драгана
Веселиновић Наташа
Вујић Јелена
Вукашиновић Ирена
Ђорђевић Наташа
Кеџић Слађана
Ковчић Катарина
Милић Гордана
Мркић Јелена
Стевановић Александар
Џудовић Тијана

Стручно веће математике и информатике

Ковачевић Јасмина (председник)
Васић Лепа
Илић Драгана
Ковачевић Јасмина
Кричка Мирјана
Поповић Мирка
Стевановић Андрић Владана
Шведић Биљана

Стручно веће природних наука

Ђуровић Драгана (председник)
Ђорђевић Горан
Ђуровић Драгана
Јовановић Мирић Анђелија
Новчић Даница
Поповић Гордана
Радивојевић Марија
Томић Јасна

Стручно веће физичког васпитања

Тодоровић Душан (председник)
Јовић Владица
Маловић Драгана
Секуловић Зара
Тодоровић Душан

Стручно веће практичне наставе машинске струке

Радојичић Зоран (председник)
Герић Жељко
Дадић Милан
Живковић Саша
Радојичић Зоран

Стручно веће уметничке групе предмета

Јевтовић Бугарин Сандра  (председник)
Блечић-Стефановић Ивана
Богдановић Борис
Вранешевић Зоран
Вукелић Драгутин
Вукадиновић Сања
Давичо Јелена
Дебенак Бојан
Ђокић Божидар
Живановић-Орландић Гордана
Изгаревић Радомир
Јакић Јевтовић Ана
Јевтовић Бугарин Сандра
Јовановић Бобан
Јовановић Вања
Јовановић Светлана
Лазовић Љиљана
Марковић Зорица 
Милев Ивана
Милојевић Рогановић Марина
Нинковић Вук
Плавшић Срђан
Радуловић Славица
Ракић Тамара
Симић-Радојковић Оливера
Симовић Адријана
Стојановић Сања
Стокућа Јелена
Суботић-Красојевић Ива
Црнчевић Деспина
Шћекић Данијела

Ваннаставно особље

Домар: Златић Ненад
Радник на одржавању опреме: Цвјетиновић Јеврем 
Спремачице:
Врховец Милена
Гаудени Светлана
Здравковић Драгица
Златковић Весна
Илић Данијела
Косановић Мира
Лазовић Гордана
Лукић Мира
Миљковић Драгица
Николић Јасмина
Станојевић Љиљана
Фолић Гордана

Loading...
Loading...