Матурски испит

   Матурски испит полаже ученик на крају стицања четворогодишњег образовања, који је позитивно оцењен из свих предмета предвиђених наставним планом и програмом.

   Садржај матурског испита

   Матурски испит састоји се из два дела:

 • заједничког за све образовне профиле и оба подручја рада, и
 • посебног за сваки образовни профил.


   У оквиру заједничког дела ученици полажу:


      - Српски језик и књижевност


   Посебни део Матурског испита обухвата:

 1. Матурски практичан рад са одбраном рада
 2. Усмени испит из изборног предмета


   Заједнички део матурског испита

   Српски језик и књижевност полаже се писмено, према четворогодишњем програму. Писмени испит из српског језика и књижевности сви ученици полажу истог дана и траје четири школска часа. Испитни одбор Школе утврђује четири теме. Ученик бира једну тему од понуђених.

   Посебни део матурског испита за подручје рада машинство и обрада метала

 1. Машиски техничар за компјутерско конструисање
 2. Техничар за компјутерско управљање


   Посебни део матурског испита за подручје рада култура, уметност и јавно информисање

 1. Јувелир уметничких предмета
 2. Гравер уметничких предмет
 3. Фирмописaц - калиграф
 4. Конзерватор културних добара
 5. Стилски кројач
 6. Грнчар

   Обавештења о распореду полагања матурских испита можете погледати на огласним таблама или на школском сајту у Обавештењима.

Loading...
Loading...