Механичар
грејне и расхладне технике   Добродошли на презентацију смера.


   Овде ћете пронаћи све информације у вези са смером механичар грејне и расхладне технике, а уколико нисмо написали нешто слободно нас контактирајте.

   Ове стране су доказ да машинство не мора да буде досадно.

Механичар грејне и расхладне технике

   Ученици се оспособљавају за:
      - припремање, постављање и одржавање цевне инсталације за централно грејање
      - уграђивање и ремонтовање грејних тела
      - постављање и сервисирање клима уређаја
      - постављање и ремонтовање уређаја за проветравање

Механичар грејне и расхладне технике
I разред
II разред
III разред
Општеобразовни предмети
Т
В
блок
Т
В
блок
Т
В
блок
Српски језик и књижевност
3
/
/
2
/
/
2
/
/
Страни језик
2
/
/
2
/
/
2
/
/
Устав и права грађана
/
/
/
/
/
/
1
/
/
Историја
3
/
/
/
/
/
/
/
/
Географија
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Музичка уметност
/
/
/
1
/
/
/
/
/
Ликовна култура
/
/
/
1
/
/
/
/
/
Физичко васпитање
2
/
/
2
/
/
2
/
/
Математика
3
/
/
3
/
/
2
/
/
Рачунарство и информатика
/
2
/
/
/
/
/
/
/
Екологија и заштита животне средине
1
/
/
/
/
/
/
/
/
Грађанско васпитање/верска настава
1
/
/
1
/
/
1
/
/
Стручни предмети
Хемија и машински материјали
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Техничка физика
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Техничко цртање
/
3
/
/
/
/
/
/
/
Механика
3
/
/
/
/
/
/
/
/
Основе електротехнике
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Машински елементи
/
/
/
2
/
/
2
/
/
Технологија обраде
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Организација рада
/
/
/
/
/
/
2
/
/
Основе енергетике
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Термодинамика и хидраулика
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Основе технике мерења и аутоматизације
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Постројења за грејање и климатизацију
/
/
/
2
/
/
4
/
/
Практична настава
/
4
/
/
7
/
/
14
60

Напомена: Текст је информативног карактера.

Додатне информације о смеру

   Механичари грејне и расхладне технике оспособљени су за обављање следећих послова:

 • монтажа и уградња уређаја за грејање, климатизацију и расхладних уређаја
 • експлоатација уређаја за грејање, климатизацију и расхладних уређаја
 • опслуживање, руковање, испитивање инсталација и контрола рада у току експлатације
 • регулација уређаја за грејање, климатизацију и расхладних уређаја
 • текуће одржавање система за грејање, система за климатизацију и расхладних уређаја
 • демонтажу, дијагностификовање квара, поправку и монтажу у систем

   Ово је врло атрактивно занимање и ученици овог смера имају велики број часова практичне наставе. По завршетку образовања наши ученици имају доста успеха у налажењу посла или се одлучују да отворе сопствене фирме. Неки се одлучују да наставе школовање или се преквалификују. Више о томе можете прочитати на страни Ванреднo школовање.

Секције

   Школа Техноарт има доста секција за стручно усавршавање и рекреацију. То су:

  1. Фотосекција
  2. Драмска секција
  3. Лингвистичка секција
  4. Литерарна секција
  5. Рецитаторска секција
  6. Одбојкашка секција
  7. Кошаркашка секција
  8. Фудбалска секција
  9. Рукометна секција
  10. Стонотенисерка секција
  11. Џудо секција
  12. Секција Црвеног крста
  13. Хорска секција

   Уколико сте заинтересовани за неку од поменутих секција обратите се разредним старешинама или преметним наставницима.

Loading...
Loading...
Loading...