Ванреднo школовање

   Техноарт поред редовног школовања има и ванредно школовање, а у оквиру ванредног школовања код нас се обавља:

  • доквалификација
  • преквалификација
  • специјалистичко образовање  (V степен )

   Образовни профили:

III степен:

  • металостругар
  • металоглодач
  • бравар
  • алатничар
  • прецизни механичар
  • машинбравар

IV  степен:

  • машински техничар за компјутерско конструисање
  • техничар за компјутерско управљање

V степен:

  • металостругар - специјалиста
  • металоглодач- специјалиста
  • бравар- специјалиста
  • прецизни механичар- специјалиста
  • механичар алатних машина – специјалиста

   Упис на ванредно школовање се обавља у периоду од 15 августа до 15 септембра сваке године, а документа која су потребна за упис су:

1.    оригинал сведочанство  и диплома о претходној школској спреми
2.    извод из матичне књиге рођених
3.    лекарско уверење
4.    потврда о радном стажу у трајању од најмање 2 године у струци (важи само за V степен)

У току године ванредни ученици имају 5 испитних рокова:

  • новембар
  • фебруар
  • март
  • јун
  • август
  • По једном испитном року може се полагати максимално 5 испита.
  • Цене школарина и испита прописује Министарство Просвете републике Србије


За све додатне информације, пријаве испита и упис обратити се Снежани Бијелић, канцеларија бр.6, тел: 011/2415-556

Loading...
Loading...