Опремљеност

За реализовање савремене и квалитетне наставе школа на располагању има:

• 3 мултимедијална кабинета
• 4 атељеа за вајање и цртање и сликање
• 10 добро опремљених радионица за практичан рад уметничких профила
• машинску халу
• фискултурну салу
• спортске терене (рукомет, кошарка, одбојка )
објекат на Копаонику

библиотеку са преко:
- 10243 књига
- 150 мултимедијалних CD – a

• Дидактичке компјутерски управљане машине:
-”CNC” струг “EMCO compact 5 CNC”
-”CNC” глодалица “EMCO F1 CNC”
-”CNC” глодалица “EMCO Mill 55 ”

• Седам кабинета комплетно опремљених рачунарском опремом:
- 91 пентиум IV рачунар
- осам A4 ласерска штампача
- један A3 ласерски штампач
- један A3 ласерски колор штампач
- два A4 '' inkjet '' штампача
- два А4 скенера
- један А3 скенер
- три ''LCD'' пројектора

• Осам машина за шивење

• Једна преса за уметничку графику

• Један сто за сито штампу

Loading...
Loading...