Опремљеност

За реализовање савремене и квалитетне наставе школа на располагању има:

• 4 мултимедијална кабинета
• 4 атељеа за вајање и цртање и сликање
• 10 добро опремљених радионица за практичан рад уметничких профила
• машинску халу
• фискултурну салу
• спортске терене (рукомет, кошарка, одбојка)
објекат на Копаонику

• библиотеку са преко:
- 10243 књига
- 150 мултимедијалних CD – a

• Дидактичке компјутерски управљане машине:
-”CNC” струг “EMCO compact 5 CNC”
-”CNC” глодалица “EMCO F1 CNC”
-”CNC” глодалица “EMCO Mill 55 ”

• Седам кабинета комплетно опремљених рачунарском опремом

• Осам машина за шивење

• Једна преса за уметничку графику

• Један сто за сито штампу

Loading...
Loading...