Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја

 
Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја je образовни профил трећег степена.
  
   Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја поставља водоводне, канализационе, грејне и инсталације комфорних клима уређаја, који стварају температурне услове за боравак људи, и припадајуће елементе система према пројектној документацији у зградама.
   Обучен је за: читање пројектне документације; припремање цеви и другог потребног материјала; мерење основних радних параметара; спајање, постављање, поправљање, заштиту и одржавање различитих цевних инсталација и њихових елемената.
   Делотворно комуницира и сарађује са надређенима и сарадницима приликом обављања задатака и активно доприноси култури уважавања и сарадње. Континуирано прати новине у грађевинарству, односно у области специјализованих грађевинских радова (инсталационих радова), те се усавршава у сврху сопственог предузетничког пословања и/или задовољењa захтева послодаваца.
   Сврсисходно примењује техничке информације, информационо - комуникационе технологије (ИКТ) и унапређује њихову примену кроз учење и усавршавање.
 
 
   Ниво општих и стручних знања, вештина, способности и ставова у оквиру стечених компетенција инсталатеру водовода, грејања и клима уређаја превасходно омогућава запошљавање и наставак школовања у датој стручној области.
 
 
 
 
 
Loading...
Loading...