Образовни профили

''Техноарт Београд'' тренутно има 935 ученика, 38 одељења и два подручја рада: машинство и култура, уметност и јавно информисање са следећим образовним профилима:

   Подручје рада машинство (669 ученика, 23 четворогодишња и 3 трогодишња одељења):

- Машински техничар за компјутерско конструисање (уписна квота 90 ученика)
- Tехничар за компјутерско управљање (уписна квота 90 ученика)
- Механичар грејне и расхладне технике (уписна квота 30 ученика)

   Подручје рада култура, уметност и јавно информисање (266 ученика у 12 четворогодишњих одељења):

- Јувелир уметничких предмета (уписна квота 14 ученика)
- Фирмописaц – калиграф (уписна квота 14 ученика)
- Конзерватор културних добара (уписна квота 14 ученика)
- Стилски кројач (уписна квота 7 ученика)
- Грнчар (уписна квота 7 ученика)
- Гравер уметничких предмета (уписна квота 7 ученика)

   Поред редовног школовања, Техноарт има и ванредно школовање, а више о томе можете сазнати овде.

*Напомена: Уписне квоте које смо овде написали су оквирне и мењају се из године у годину. Министарство просвете сваке године одређује уписне квоте преко Конкурса за упис ученика у први разред средње школе.

Loading...
Loading...