Организација рада

   Теоријска и практична настава у школи одвијају се по сменама. Прва смена почиње у 7:30 и траје до 13:35 часова, а друга од 13:45 до 19:50 часова.

   У једној смени су I и III разред, а у другој II и IV разред. Блок настава се одвија по посебном распореду у обе смене.

Распоред звоњења:

   пре подне час после подне

7:30 до 8:15

1

13:45 до 14:30

8:20 до 9:05

2 14:35 до 15:20
 9:10 до 9:55 3 15:25 до 16:10
                Велики одмор 20 минута
 10:15 до 11:00 4 16:30 до 17:15
 11:05 до 11:50 5  17:20 до 18:05
                Велики одмор 10 минута
 12:00 до 12:45 6  18:15 до 19:00
 12:50 до 13:35 7  19:05 до 19:50
     

    Обавезни облици васпитно-образовног рада остварују се:

- у I и II разреду трогодишњег и I , II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица односно 185 наставних дана;

- у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице односно 170 наставних дана.

   Календар образовно васпитног рада за текућу школску годину можете преузети са веб презентације министраства образовања на следећем линку:

Календар образовно васпитног рада за текућу школску годину

Loading...
Loading...