Механичар
грејне и расхладне технике   Добродошли на презентацију смера.


   Овде ћете пронаћи све информације у вези са смером механичар грејне и расхладне технике, а уколико нисмо написали нешто слободно нас контактирајте.

   Ове стране су доказ да машинство немора да буде досадно.

Механичар грејне и расхладне технике

   Ученици се оспособљавају за:
      - припремање, постављање и одржавање цевне инсталације за централно грејање
      - уграђивање и ремонтовање грејних тела
      - постављање и сервисирање клима уређаја
      - постављање и ремонтовање уређаја за проветравање

Механичар грејне и расхладне технике
I разред
II разред
III разред
Општеобразовни предмети
Т
В
блок
Т
В
блок
Т
В
блок
Српски језик и књижевност
3
/
/
2
/
/
2
/
/
Страни језик
2
/
/
2
/
/
2
/
/
Устав и права грађана
/
/
/
/
/
/
1
/
/
Историја
3
/
/
/
/
/
/
/
/
Географија
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Музичка уметност
/
/
/
1
/
/
/
/
/
Ликовна култура
/
/
/
1
/
/
/
/
/
Физичко васпитање
2
/
/
2
/
/
2
/
/
Математика
3
/
/
3
/
/
2
/
/
Рачунарство и информатика
/
2
/
/
/
/
/
/
/
Екологија и заштита животне средине
1
/
/
/
/
/
/
/
/
Грађанско васпитање/верска настава
1
/
/
1
/
/
1
/
/
Стручни предмети
Хемија и машински материјали
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Техничка физика
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Техничко цртање
/
3
/
/
/
/
/
/
/
Механика
3
/
/
/
/
/
/
/
/
Основе електротехнике
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Машински елементи
/
/
/
2
/
/
2
/
/
Технологија обраде
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Организација рада
/
/
/
/
/
/
2
/
/
Основе енергетике
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Термодинамика и хидраулика
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Основе технике мерења и аутоматизације
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Постројења за грејање и климатизацију
/
/
/
2
/
/
4
/
/
Практична настава
/
4
/
/
7
/
/
14
60

Додатне информације о смеру

   Механичари грејне и расхладне технике оспособљени су за обављање следећих послова:

 • монтажа и уградња уређаја за грејање, климатизацију и расхладних уређаја
 • експлоатација уређаја за грејање, климатизацију и расхладних уређаја
 • опслуживање, руковање, испитивање инсталација и контрола рада у току експлатације
 • регулација уређаја за грејање, климатизацију и расхладних уређаја
 • текуће одржавање система за грејање, система за климатизацију и расхладних уређаја
 • демонтажу, дијагностификовање квара, поправку и монтажу у систем

   Ово је врло атрактивно занимање и ученици овог смера имају велики број часова практичне наставе. По завршетку образовања наши ученици имају доста успеха у налажењу посла или се одлучују да отворе сопствене фирме. Неки се одлучују да наставе школовање или се преквалификују. Више о томе можете прочитати на страни Ванреднo школовање.

Секције

   Школа Техноарт има 7 секција за стручно усавршавање и рекреацију.

   То су:

  1. драмска секција
  2. фотосекција
  3. секција за фудбал
  4. секција за атлетику
  5. секција за кошарку
  6. секција за одбојку
  7. секција за техничко цртање и моделирање

   Уколико сте заинтересовани за неку од поменутих секција обратите се разредним старешинама или преметним наставницима.

Loading...
Loading...
Loading...