Секције

   Школа Техноарт има 7 секција за стручно усавршавање и рекреацију.

   То су:

  1. драмска секција
  2. фотосекција
  3. секција за фудбал
  4. секција за атлетику
  5. секција за кошарку
  6. секција за одбојку
  7. секција за техничко цртање и моделирање

   Уколико сте заинтересовани за неку од поменутих секција обратите се разредним старешинама или преметним наставницима.