Машински техничар за компјутерско конструисање

   Ученици се оспособљавају да раде у програмима WORD, EXCEL, AutoCAD, SolidWorks, Catia и да програмирају у програмском језику C ++.
    Настава је организована по систему 1 ученик – 1 рачунар.
    Наставни план математике је идентичан наставном плану гимназије.

Напомена: Текст је информативног карактера, план и програм се стално мењају, за тачне информације погледајте сајт Министарства просвете

Mашински техничар за компјутерско конструисање
I разред
II разред
III разред
IV разред
Општеобразовни предмети
Т
В
блок
Т
В
блок
Т
В
блок
Т
В
блок
Српски језик и књижевност
3
/
/
3
/
/
3
/
/
3
/
/
Страни језик
2
/
/
2
/
/
2
/
/
2
/
/
Социологија
/
/
/
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Филозофија
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
/
/
Устав и права грађана
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
Историја
2
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Географија
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Физичко васпитање
2
/
/
2
/
/
2
/
/
2
/
/
Математика
5
/
/
4
/
/
5
/
/
5
/
/
Физика
2
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Биологија
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Хемија
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Грађанско васпитање/верска настава
1
/
/
1
/
/
1
/
/
1
/
/
Стручни предмети                        
Рачунари и програмирање
/
4
/
/
/
/
/
4
/
/
/
/
Машински материјали
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Техничко цртање са нацртном геометријом
2
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Механика
2
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Отпорност материјала
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Компјутерска графика
/
/
/
/
3
/
/
/
/
/
/
/
Основи електротехнике и електронике
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Машински елементи
/
/
/
2
/
/
2
/
/
/
/
/
Технологија обраде
/
/
/
/
/
/
3
/
/
/
/
/
Организација рада
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
/
/
Хидраулика и пнеуматика
/
/
/
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Термодинамика
/
/
/
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Аутоматизација и роботика
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
1
/
Конструисање
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
3
/
Испитивање машинских конструкција
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
/
/
Моделирање машинских елемената и конструкција
/
/
/
/
/
/
/
2
/
/
3
60
Практична настава
/
/
/
/
/
/
/
3
/
/
/
/