Упис 2023

18/05/2023.

Радове из цртања и сликања могуће је
преузети у понедељак 05.06.2023. године
у периоду од 15 до 18 часова.Радове из
вајања није могуће преузети.


 

18.05.2023

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ

ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

БИЋЕ ИСТАКНУТИ У ПЕТАК 19.5.2023.Г.

ДО 8 ЧАСОВА


 

16.05.2023.

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

пријемног испита

биће истакнути у школи, у четвртак 18.05.2023. године у 8 часова (резултати ће бити видљиви и на сајту Моја средња школа).


Родитељи, односно други законски заступници канидата са кандидатима могу извршити увид у радове у четвртак 18.05.2023.г. у периоду од 9 до 12 часова.


Приговор за погрешно уношење бодова у бодовне листе или погрешно збрајање бодова могуће је поднети 18.5.2023 до 16h. Ови приговори ће се решавати истог дана до 18 часова.


Приговори на вредновање радова од стране комисије за оцењивање се не могу улагати.

ОПШИРНИЈЕ

Почетак школске 2022/23

   У четвртак 1.9.2022. године ученици првог и трећег разреда наставу похађају пре подне од 7:30 часова, а ученици другог и четвртог разреда после подне од 14 часова. Списак одељења ученика првог разреда се налази на улазним вратима школе за ученике.
 
   У периоду од 4.9. до 9.9. ученици 2. и 4. разреда ће похађати наставу пре подне од 7.30 часова, а ученици 1. и 3. разреда после подне од 14 часова.

 

Испитне комисије август 2022

Поштоване колеге овде можете преузети документa са распоредом и комисијама за све испите у августу 2022:

Календар за август 2022

КАЛЕНДАР РАДА ЗА АВГУСТ 2022. године

 • 16.08.2022. и 17.08.2022 – уторак и среда

 • Пријављивање ученика за полагање разредних, поправних ,завршних и матурских испита у Секретаријату школе (од 09 до 13.00 сати)

 • 19.08.2022 – петак

 • Наставничко веће

 • Састанци стручних већа

 • Припремна настава за разредне , поправне , завршне и матурске испите

 • 22.08.2022. и 23.08.2022 – понедељак и уторак

 • Разредни испити

 • Припремна настава за поправне испите за I, II , III разред, завршне и матурске испите

 • Пријава за поправне испите за ученике који нису попложили разредни испит у августовском испитном року

 • 24.08.2022 – среда

Испитни одбор за матурски испит

 • Поправни испити за I, II, III разред

 • Испит из изборног предмета на матурском испиту

 • Припремна настава за матурски и завршни испит

 • 25.08.2022 – четвртак

 • Поправни испити за I, II, III разред

 • Припремна настава за матурски и завршни испит

 • 26.08.2022 – петак

 • Поправни испити за I, II, III разред

 • Завршни испит

- Матурски испит –одбрана практичног рада

 • 29.08.2022 – понедељак

 • Поправни испити за I, II, III разред

 • Састанак испитног одбора – верификација успеха

 • Наставничко веће

 • Израда сведочанстава и матичних књига

 • 30.08.2022 - уторак

 • Преглед сведочанстава, диплома и матичних књига према распореду

 • 31.08.2022 – среда

-Подела сведочанстава и диплома и упис ученика други, трећи и четврти разред

 • Формирање одељењa;

 • Састанци Стручних већа;

 • Седница Наставничког већа.

Комисије за матурске, разредне, завршне и поправне испите биће накнадно објављене.