Конкурси за посао

   Обавештавају се сви учесници конкурса за пријем у радни однос који су објављени 19. и 26. фебруара 2020. године у листу Послови да ће се започети поступци наставити након престанка ванредног стања.

Настава на даљину

  Поштовани ученици, родитељи и старатељи и колеге у току су припреме за даљинско учење. Настава ће бити реализована преко различитих начина комуникације (РТС тв канали, РТС планета, Портал Министарства просвете за онлајн наставу,  електронска пошта, Google бесплатни сервиси (Диск, Документи, Табеле, Презентације, Упитници, Упитник видео упутствоУчионица упутство за приступ, Учионица видео упутство и други) и Microsoft бесплатни сервиси (Microsoft Teams и Office 365), школска Moodle платформа за учење (Moodle документација, Moodle приручник за предаваче ФТН Нови Сад), Viber Community (Упутство за наставнике/професореУпутство за ученике/студенте) итд., а о томе ће Вас информисати одељенске старешине и предметни наставници, свако за свој предмет.

   У обавези смо да Вас обавестимо да је направљен посебан сајт Министарства просвете - распоред наставе где можете да видите распоред наставе за лекције које ће бити реализоване преко телевизије.  

 

Microsoft Teams - платформа за наставу на даљину

    У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-9/2020-01 од 16.03. обавештавамо Вас да је у припреми платформа Microsoft Тeams прилагођена за учење на даљину (са осталим услугама Microsoft Office 365) коју Министарство просвете, науке и технолошког развоја успоставља и администрира у сарадњи са компанијом Microsoft. Платформа се успоставља за потребе школа и погодна је за израду образовних материјала и учење на даљину. Напомињемо да је компанија Microsoft учинила платформу бесплатном за све школе у Републици Србији, како у току кризног периода, тако и касније.

   У наредних неколико дана Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће свим школама доставити довољан број приступних налога, тако да сви наставници и ученици могу да користе ову платформу за удаљено извољење наставе. Налози ће бити достављени путем мејла који је школа у информационом систему Доситеј определила за комуникацију са Министарством, након чега ће одговорне особе у школама дистрибуирати налоге наставницима и ученицима (ученицима ће се анонимизирани налози достављати посредством разредног старешине и родитеља).

ОПШИРНИЈЕ