Распоред полагања пријемног испита

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 

ЦРТАЊЕ - петак 2.6.2017. ГОД.

I смена од 9,00 до 12,00 часова

II смена од 14,00 до 17,00 часова

 

СЛИКАЊЕ - субота 3.6.2017. ГОД.

I смена од 9,00 до 12,00 часова

II смена од 14,00 до 17,00 часова

 

ВАЈАЊЕ - недеља 4.6.2017. ГОД.

Обе смене заједно пре подне од 9,00 до 12,00 часова

 

   Пожељно је да кандидати дођу 30 минута пре почетка испита. Обавезно понети ђачку књижицу са овереном фотографијом.


Накнадно достављање шифри ученика

П Р И Ј Е М Н И   И С П И Т
ПОДРУЧЈЕ РАДА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ


   Термин за накнадно достављање шифри ученика:

- понедељак 29.5.2017. год. у периоду од 14,00 до 17,00 часова

    Потребно је да шифра ученика буде уписана у ђачку књижицу.

   Приликом предаје шифре ученика потребно је да понесете потврду о предатим документима (пријаву за полагање пријемног испита).

 


Председник уписне комисије

Пријемни испит за уметничке образовне профиле - пријављивање

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА

П Р И Ј Е М Н И    И С П И Т
ПОДРУЧЈЕ РАДА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

 

Предаја докумената:

    • 13.5.2017.год. (субота) од 9 до 14h
    • 14.5.2017.год. (недеља) од 9 до 14h

Потребна документа:

   1. Пријава за упис у средњу школу
   2. Ђачка књижица са овереном фотографијом кандидата и уписаном шифром ученика 
   3. Извод из матичне књиге рођених


Председник уписне комисије