Комисије за матурске и завршне испите август 2018

   Поштоване колеге овде можете преузети документ са распоредом и испитним комисијама за полагање матурског испита на крају четворогодишњег школовања и завршног испита на крају трогодишњег школовања за школску 2017/2018.годину - августовски испитни рок.

Испитне комисије за матурски и завршне испите август 2018

Календар рада, распоред полагања и припреме разредних испита август 2018

   Поштоване колеге овде можете преузети документе са календаром рада, распоред припремне наставе за разредне испите, и распоред са испитним комисијама за полагање разредних испита за август 2018.

Календар рада август 2018 Распоред припремне наставе разредних испита август 2018 Распоред полагања и састав комисија разредних испита август 2018

Комисије и распоред за полагање разредних и поправних испита у јуну 2018

   Поштоване колеге овде можете преузети документе са распоредом и испитним комисијама за полагање разредних и поправних испита за школску 2017/18 годину, јунски испитни рок.

Списак разредних испита јун 2018 Списак поправних испита јун 2018

Накнадно достављање шифри ученика

П Р И Ј Е М Н И   И С П И Т
ПОДРУЧЈЕ РАДА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ


   Термин за накнадно достављање шифри ученика:

- понедељак 28.5.2018. год. у периоду од 14,00 до 17,00 часова

    Потребно је да шифра ученика буде уписана у ђачку књижицу.

   Приликом предаје шифре ученика потребно је да понесете потврду о предатим документима за пријављивање за полагање пријемног испита.

 


Председник уписне комисије