Комисије и распоред за полагање разредних и поправних испита у јуну 2018

   Поштоване колеге овде можете преузети документе са распоредом и испитним комисијама за полагање разредних и поправних испита за школску 2017/18 годину, јунски испитни рок.

Списак разредних испита јун 2018 Списак поправних испита јун 2018

Накнадно достављање шифри ученика

П Р И Ј Е М Н И   И С П И Т
ПОДРУЧЈЕ РАДА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ


   Термин за накнадно достављање шифри ученика:

- понедељак 28.5.2018. год. у периоду од 14,00 до 17,00 часова

    Потребно је да шифра ученика буде уписана у ђачку књижицу.

   Приликом предаје шифре ученика потребно је да понесете потврду о предатим документима за пријављивање за полагање пријемног испита.

 


Председник уписне комисије

Пријављивање за пријемни испит за уметничке образовне профиле

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА

П Р И Ј Е М Н И    И С П И Т
ПОДРУЧЈЕ РАДА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

 

Предаја докумената:

    • 12.5.2018.год. (субота) од 9 до 14h
    • 13.5.2018.год. (недеља) од 9 до 14h

Потребна документа:

   1. Пријава за упис у средњу школу
   2. Ђачка књижица са овереном фотографијом кандидата и уписаном шифром ученика* 
   3. Извод из матичне књиге рођених


Председник уписне комисије

 

* За кандидате којима није уписана шифра, накнадно ће бити одређен термин за доставу шифри  

Пријемни испит за уметнике 2018/19 - динамика

ДИНАМИКА  ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ ЛИКОВНЕ ОБЛАСТИ ЗА ГРАД БЕОГРАД
Школска 2018/2019.

 

 • 12. и 13.мај (субота и недеља) од 9h до 14h, пријављивање кандидата за полагање пријемног испита. Докумената која се предају: 

- пријава за упис у средњу школу са уписаним бројем телефона родитеља кандидата,
- ђачка књижица са овереном фотографијом и уписаном шифром ученика*,
- извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци). 

* За кандидате којима није уписана шифра, накнадно ће бити одређен термин за доставу шифри    

 • 30. мај (среда) у 18h: Истицање списка кандидата са распоредом полагања по учионицама
детаљније