Наставничко веће

   Поштоване колеге, обавештавамо Вас да ће седница Наставничког већа бити одржана у петак 26.08.2016. године у 12 часова, са следећим дневним редом:

  1. Усвајање записника са седнице Нaставничког већа одржане дана 17.08.2016. године
  2. Верификација успеха ученика после разредних и поправних испита
  3. Разно


Управа школе


Распоред за полагање поправних испита август 2016

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ  ИСПИТА  за ученике I, II и III разреда за август школске 2015/2016 

ПОНЕДЕЉАК , 22.08.2016.

•    8:00 - Механика, писмени део испита, учионица бр. 4
•    10:00 - Математика, писмени део испита

- учионица 12, I разред

 - учионица 11, II и III разред

ОПШИРНИЈЕ

Распоред за полагање поправних испита матуранти август 2016

РАСПОРЕД поправних испита у августовском испитном року школске 2015/2016. године (III/6 одељење и IV разред)

Четвртак 18. август 2016. године

08.00 часова - Математика - писмени – учионица бр.11

Петак, 19. август 2016. године

08.00 часова – Математика - усмени – учионица бр.11

09.00 часова – Програмирање за КУМА – усмени – учионица бр.27

10.00 часова – Пројектовање технолошких система – усмени – учионица бр.27

12.00 часова – Аутоматизација производње и ФПС – усмени – учионица бр.27