Нове технологије у образовању 2017

   Конференцију и сајам „Нове технологије у образовању 2017” организује " British concil" са циљем да помогне наставницима, професорима, ХР менаџерима, ИТ консултантима, предузетницима и другом наставном и ненаставном особљу да кроз међусобно повезивање сазнају више о новим трендовима у образовању, иновацијама у технологији и учењу, чују светске стручњаке из ове области и открију који су то технолошки изазови са којима ће се суочити у будућности.

   Више о томе можете прочитати овде.


Почетак школске године 2016/17

   Обавештавају се запослени и ученици да ће школа почети са наставом у четвртак 01.09.2016. године, по следећем распореду смена:

  • 2 и 4  разред - пре подне са почетком у 7:30
  • 1 и 3 разред - после подне са почетком од 13:45


Управа школе

                                                                                     

Наставничко веће

   Поштоване колеге, обавештавамо Вас да ће седница Наставничког већа бити одржана у петак 26.08.2016. године у 12 часова, са следећим дневним редом:

  1. Усвајање записника са седнице Нaставничког већа одржане дана 17.08.2016. године
  2. Верификација успеха ученика после разредних и поправних испита
  3. Разно


Управа школе