Накнадно достављање шифри ученика

П Р И Ј Е М Н И   И С П И Т
ПОДРУЧЈЕ РАДА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ


   Термин за накнадно достављање шифри ученика:

- понедељак 29.5.2017. год. у периоду од 14,00 до 17,00 часова

    Потребно је да шифра ученика буде уписана у ђачку књижицу.

   Приликом предаје шифре ученика потребно је да понесете потврду о предатим документима (пријаву за полагање пријемног испита).

 


Председник уписне комисије


Пријемни испит за уметничке образовне профиле - пријављивање

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА

П Р И Ј Е М Н И    И С П И Т
ПОДРУЧЈЕ РАДА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

 

Предаја докумената:

    • 13.5.2017.год. (субота) од 9 до 14h
    • 14.5.2017.год. (недеља) од 9 до 14h

Потребна документа:

   1. Пријава за упис у средњу школу
   2. Ђачка књижица са овереном фотографијом кандидата и уписаном шифром ученика 
   3. Извод из матичне књиге рођених


Председник уписне комисије