Комисије за полагање матурског испита школске 2016/17

   Поштоване колеге овде можете преузети документ са испитним комисијама за полагање матурског испита на крају четворогодишњег школовања и завршног испита на крају трогодишњег школовања за школску 2016/2017.годину - јун.

Списак испитне комисије матурски испит јун 2017


Распоред полагања пријемног испита

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 

ЦРТАЊЕ - петак 2.6.2017. ГОД.

I смена од 9,00 до 12,00 часова

II смена од 14,00 до 17,00 часова

 

СЛИКАЊЕ - субота 3.6.2017. ГОД.

I смена од 9,00 до 12,00 часова

II смена од 14,00 до 17,00 часова

 

ВАЈАЊЕ - недеља 4.6.2017. ГОД.

Обе смене заједно пре подне од 9,00 до 12,00 часова

 

   Пожељно је да кандидати дођу 30 минута пре почетка испита. Обавезно понети ђачку књижицу са овереном фотографијом.

Накнадно достављање шифри ученика

П Р И Ј Е М Н И   И С П И Т
ПОДРУЧЈЕ РАДА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ


   Термин за накнадно достављање шифри ученика:

- понедељак 29.5.2017. год. у периоду од 14,00 до 17,00 часова

    Потребно је да шифра ученика буде уписана у ђачку књижицу.

   Приликом предаје шифре ученика потребно је да понесете потврду о предатим документима (пријаву за полагање пријемног испита).

 


Председник уписне комисије