Календар за август 2022

КАЛЕНДАР РАДА ЗА АВГУСТ 2022. године

 • 16.08.2022. и 17.08.2022 – уторак и среда

 • Пријављивање ученика за полагање разредних, поправних ,завршних и матурских испита у Секретаријату школе (од 09 до 13.00 сати)

 • 19.08.2022 – петак

 • Наставничко веће

 • Састанци стручних већа

 • Припремна настава за разредне , поправне , завршне и матурске испите

 • 22.08.2022. и 23.08.2022 – понедељак и уторак

 • Разредни испити

 • Припремна настава за поправне испите за I, II , III разред, завршне и матурске испите

 • Пријава за поправне испите за ученике који нису попложили разредни испит у августовском испитном року

 • 24.08.2022 – среда

Испитни одбор за матурски испит

 • Поправни испити за I, II, III разред

 • Испит из изборног предмета на матурском испиту

 • Припремна настава за матурски и завршни испит

 • 25.08.2022 – четвртак

 • Поправни испити за I, II, III разред

 • Припремна настава за матурски и завршни испит

 • 26.08.2022 – петак

 • Поправни испити за I, II, III разред

 • Завршни испит

- Матурски испит –одбрана практичног рада

 • 29.08.2022 – понедељак

 • Поправни испити за I, II, III разред

 • Састанак испитног одбора – верификација успеха

 • Наставничко веће

 • Израда сведочанстава и матичних књига

 • 30.08.2022 - уторак

 • Преглед сведочанстава, диплома и матичних књига према распореду

 • 31.08.2022 – среда

-Подела сведочанстава и диплома и упис ученика други, трећи и четврти разред

 • Формирање одељењa;

 • Састанци Стручних већа;

 • Седница Наставничког већа.

Комисије за матурске, разредне, завршне и поправне испите биће накнадно објављене.