Пријемни испит за уметнике 2018/19 - динамика

ДИНАМИКА  ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ ЛИКОВНЕ ОБЛАСТИ ЗА ГРАД БЕОГРАД
Школска 2018/2019.

 

  • 12. и 13.мај (субота и недеља) од 9h до 14h, пријављивање кандидата за полагање пријемног испита. Докумената која се предају: 

- пријава за упис у средњу школу са уписаним бројем телефона родитеља кандидата,
- ђачка књижица са овереном фотографијом и уписаном шифром ученика*,
- извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци). 

* За кандидате којима није уписана шифра, накнадно ће бити одређен термин за доставу шифри    

  • 30. мај (среда) у 18h: Истицање списка кандидата са распоредом полагања по учионицама

 

  • 1. јун (петак), испит из Цртања: (I смена од 9h, II смена од 14h)

Кандидати су у обавези да код себе имају ђачку књижицу са овереном фотографијом. Ради се 4 школска часа, без паузе (180 мин.)

  • 2.јун (субота), испит из Сликања (I смена од 9h, II смена од 14h)

Кандидати су у обавези да код себе имају ђачку књижицу са овереном фотографијом. Ради се 4 школска часа, без паузе (180 мин.)

  • 3.јун (недеља) од 9h, испит из Вајања (обе смене заједно од 9h)

Кандидати су у обавези да код себе имају ђачку књижицу са овереном фотографијом. Ради се 4 школска часа, без паузе (180 мин.)

  • 7.јун (четвртак) 8h: Истицање прелиминарних резултата пријемног испита у ''Техноарт Београд''
  • 7.јун (четвртак) од 9-12h: Омогућиће се разгледање свих радова са провером унетих бодова у прелиминарној листи.

   Жалбе на евентуалне нерегуларности у односу на Правилник могу се улагати до 12h наредног дана у односу на одржани део Пријемног испита (за цртање до 12h 2.6.2018, за сликање до 12h 3.6.2018., за вајање до 12h 4.6.2018.) и за уношење бодова у бодовне листе до 16h 7.6.2018. (жалбе на вредновање радова од стране комисије за оцењивање се не могу улагати).
   Комисија за жалбе даје одговор за сваки предвиђени рок за жалбе до 18h текућег дана.

  • 8.6.2018. до 12h : Истицање коначних резултата пријемног испита у ''Техноарт Београд''
  • 22.6.2018. (петак) од 09-14h : подизање радова цртања и сликања. Рад из вајања се не може подићи. После овог рока радови се не чувају.