Пријављивање за пријемни испит за уметничке образовне профиле

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА

П Р И Ј Е М Н И    И С П И Т
ПОДРУЧЈЕ РАДА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

 

Предаја докумената:

    • 12.5.2018.год. (субота) од 9 до 14h
    • 13.5.2018.год. (недеља) од 9 до 14h

Потребна документа:

   1. Пријава за упис у средњу школу
   2. Ђачка књижица са овереном фотографијом кандидата и уписаном шифром ученика* 
   3. Извод из матичне књиге рођених


Председник уписне комисије

 

* За кандидате којима није уписана шифра, накнадно ће бити одређен термин за доставу шифри