Календар за август 2023

КАЛЕНДАР РАДА ЗА АВГУСТ 2023. године

 

  • 16.08.2022. и 17.08.2022 – среда и четвртак

- Пријављивање ученика за полагање разредних, поправних и матурских испита у Секретаријату школе (од 09 до 13.00 сати)

  • 21.08.2023 – понедељак

- Наставничко веће
- Састанци стручних већа
- Припремна настава за разредне, поправне и матурске испите

  • 22.08.2022. и 23.08.2022 – уторак и среда

- Разредни испити
- Припремна настава за поправне и матурске испите
- Пријава за поправне испите за ученике који нису положили разредни испит у августовском испитном року

  •  24.08.2023. и 25.08.2023 – четвртак и петак

- Поправни испити

  • 28.08.2023 – понедељак

- Наставничко веће
- Израда сведочанстава и матичних књига

  •  29.08.2023 - уторак

- Преглед сведочанстава, диплома и матичних књига према распореду

  • 30.08.2023 – среда

- Подела сведочанстава и диплома и упис ученика у други, трећи и четврти разред

  • 31.08.2023 - четвртак

- Формирање одељењa
- Састанци Стручних већа
- Наставничко већe

 

Термин за матурски испит, као и комисије за разредне, поправне и матурски испит биће накнадно објављени.