Јавна набавка мале вредности - добра ЈНМВ: 4/2015

Јавна набавка мале вредности, добра - редни број 4/2015: Куповина рачунара са оперативним системом за два кабинета.

Конкурсна документација

   Обавештење о додели                                                   Одговори на питања

 
Одговор на питање бр.1
(ЈНМВ 4/2015)
 

Јавна набавка мале вредности - услуга ЈНМВ: 1/2015

   Јавна набавка мале вредности - услуга редни број 1/2015: Набавка услуге организовања екскурзије ученика трећег и четрвртог разреда у школској 2015/16 години по партијама.


                        

 
Конкурсна документација
Loading...
Loading...