Кубура

Моделирао ученик Стевановић Марко 3-2 школске 2014/15 године.