Уписивање часова за ученике који су изабрали наставу на даљину

   Поштоване колеге,

У наставку Вам излажем начин уписивања часова испитивања ученика који су изабрали наставу на даљину. 
 
 
Најпре се преко левог менија на нивоу предмета: Управљање>Управљање предметом
додају група или групе (за часове где има више група) ученика који су изабрали наставу на даљину.  
 
Да би се ученици уписали у распоред звоњења ес Дневник система сам унео сатницу међусмене од 12 до 13:30h у којој се испитују ученици:
Када се уписује час изабере се одговарјућа група, изаберем час (у мом случају уписана су три часа, па сам изабрао -2 и блок 3 часа), упишем наставну јединицу (оно што ћу их питати) и напомену (Испитивање ученика који су изабрали наставу на даљину). Уписујем одсутне ученике како би разредни имали евиденцију и уписујем им у активности "тужног смајлија" да се нису појавили у договореном термину како би и родитељи видели.
Уписани часови се овако приказују у ес Дневнику:
Уписани часови се у прегледу часова сабирају независно од осталих:
Тако да нема измена у наставним плановима: