Мајске активности у школи

Педагошко-психолошка служба у току маја организовала је низ активности за ученике свих разреда:

  • Трибина о наркоманији за све ученике II разреда у сарадњи са IV одељењем МУП-а Србије и члановима „РЕТО центра“ - Центар за рехабилитацију и ресоцијализацију особа које имају проблем са наркоманијом и алкохолизмом www.retocentar.com

 

  • Две дводневне радионице професионалне оријентације за ученике IV године у сарадњи са ГИЗ-ом и центром Инвентива-Удружење за развој професионалне оријентације www.profesionalnaorijentacija.org
  • Две дводневне радионице професионалне оријентације за ученике III године у сарадњи са удружењем Алтеро-Асоцијација за лични тренинг, едукацију, развој и оснаживање www.saproblemimanati.org.rs
  • Две дводневне психоедукативне радионице за 15 ученика II разреда, које за циљ имају унапређивање социјалних вештина, вештина комуникације и вештина решавања проблема у сарадњи са удружењем Алтеро-Асоцијација за лични тренинг, едукацију, развој и оснаживање.