Секције

   Школа Техноарт има 7 секција за стручно усавршавање и рекреацију. То су:

  1. секција за техничко цртање и моделирање
  2. фотосекција
  3. драмска секција
  4. секција за фудбал
  5. секција за атлетику
  6. секција за кошарку
  7. секција за одбојку

   Уколико сте заинтересовани за неку од поменутих секција обратите се разредним старешинама или преметним наставницима.